DYWIDENDY

„Dywidendy” oznaczają dochody z akcji lub innych praw do udziału w zyskach (z wyjątkiem wierzytelności) oraz dochody z innych praw spółki, które według prawa podatkowego umawiającego się państwa, gdzie spółka wy­płacająca dywidendy ma siedzibę, są pod względem podatkowym traktowane jak dochody z akcji. Dopóki Singapur nie nakłada podatku od dywidend dodatkowo do podatku przypadającego od zysków lub dochodu spółki, dopóty dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Singapurze osobie mającej miejsce zamiesz­kania lub siedzibę w Polsce będą wolne od wszelkiego podatku w Singapurze.Uważa się, że dywidendy powstają w Polsce, jeżeli są wypłacane przez spółkę, która ma siedzibę w Polsce.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.