DWUSTRONNE UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawie­rane były przez Polskę jeszcze w okresie międzywojennym, m.in. z Czechosłowacją i Węgrami. Po U wojnie światowej częstotliwość zawierania tego typu porozumień gwałtownie wzrosła, szczególnie od lat 70. Ich treść opiera się na postanowieniach konwencji modelowej z 1977 r. i zreferujemy ją na przykładzie umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Singapurze 23 kwietnia 1993 r. Reguluje ona, bez względu na sposób poboru, podatki od dochodu, które pobiera się na rzecz jednego z krajów, jego jednostek terytorialnych lub władz lokalnych.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.