DOTYCHCZASOWE DOKONANIA KRAJÓW UE

Oceniając dotychczasowe dokonania krajów Unii Europejskiej, na pierwszym miejscu wymienia się wprowadzenie podatku od war­tości dodanej VAT w miejsce podatków obrotowych. Fundamentem upowszechnienia-VAT były zalecenia Komitetu Neumarka, które opierały się na raporcie J. Tinbergena z 1953 r. W latach 1967-1977 wydanych zostało sześć dyrektyw, które stworzyły przede wszystkim formalne podstawy do wprowadzenia ujednoliconego podatku od wartości dodanej. Uzgodnienia dotyczące struktury VAT oraz prze­znaczenia wpływów z niego nie oznaczały, iż osiągnięto harmoniza- qę opodatkowania. Do nie rozwiązanych spraw należała różnorod­ność podatków oraz ilość i rozmiary ulg fiskalnych. Odrębności wiązały się też z podatkiem dochodowym od osób prawnych, które­go dotyczyły raporty Komisji Neumarka z 1963 r. oraz Komisji van den Tempela z 1970 r. W rezultacie kraje UE wprowadziły nie tyle jeden podatek, co zunifikowany podatek dochodowy od tych osób.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.