DOCHODY Z TYTUŁU PŁAC

Postanowienia te nie mają za­stosowania do dochodów z tytułu prac badawczych, o ile są one podejmowane nie w interesie publicznym, lecz głównie dla prywatnej korzyści określonej osoby lub osób. Części dochodu nie wymienione wcześniej podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem po­datkowym Polski i Singapuru.Zgodnie z umową w Polsce podwójnego opodatkowania unikać się będzie trzema następującymi sposobami. Po pierwsze, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzi­bę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z umową może być opodatkowany w Singapurze, to Polska, z uwzględnieniem postano­wień wymienionych niżej, zwolni taki dochod od opodatkowania.

 

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.