DŁUGI PUBLICZNE

Rząd siłą rzeczy może . przeznaczyć wówczas relatywnie niższe kwoty na cele publiczne. Równocześnie w przypadku potencjalnych zmian politycznych, może nastąpić od­mowa spłaty długu, którego ciężar poniosą w ostateczności wierzy­cielskie banki. Alternatywą publicznej spłaty długu z budżetu może też być wzrost opodatkowania lub oprocentowania.Długi publiczne zaciągnięte za granicą rodzą konflikty w handlu międzynarodowym i na rynku pracy. Skutki są obosieczne. Zadłu­żenie powoduje zmniejszenie możliwości importowych, a ono — zmniejszenie eksportu z państw wierzycielskich i spadek liczby miejsc pracy w tych państwach. Propozycje dotyczące rozwiązania kryzysu zadłużeniowego można zakwalifikować do jednej z trzech grup.1)   konieczna jest zmiana struktury i charakteru długu,2)   niezbędne są reformy w zadłużonych państwach,3)   należy częściowo umorzyć dług.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.