DŁUGA TRADYCJA

Międzynarodowe podwójne opodatkowanie spowodowa­ne jest głównie uzyskiwaniem dochodów zarówno w kraju, jak i za granicą. Podwójne opodatkowanie ma długą tradycję. W państwach euro­pejskich nabrało ono szczególnego znaczenia w latach 70., w związ­ku z coraz powszechniejszym podejmowaniem pracy za granicą przy realizacji dwu- i wielostronnych kontraktów. Ponadto liczne firmy zawarły z państwami o odrębnych ustrojach kontrakty, których częścią było zaangażowanie własnej siły roboczej. Wiele osób otrzy­muje więc należności z zagranicy. Brak prawidłowej regulacji pra­wnej może być przyczyną zmniejszenia dochodów lub wpływów dewizowych.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.