DECYZJA PERU

Decyzja Peru spowodowała, że amerykański organ nadzorczy banków, oceniający wartość zagrani­cznych pożyczek (Inter-Agency Country Exposure Review Commit- tee),.uznał większość pożyczek udzielonych temu krajowi za mające ograniczoną wartość. W związku z tym zobowiązano amerykańskie banki wierzycielskie do stworzenia funduszy rezerwowych w wysoko­ści co najmniej 15% peruwiańskiego zadłużenia. Podobne zabez­pieczenie zalecono w odniesieniu do niektórych pożyczek sześciu innych krajów, w tym Polski. Za przykładem Peru poszła Nigeria. Prezydent i jego rząd podjęli na przełomie łat 1985/1986 decyzję o ograniczeniu spłat zadłużenia w 1986 r. do wysokości 30% wpływów z eksportu.

Witaj na moim serwisie poświęconym motoryzacji. Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących motoryzacji i samochodów. Zapraszam do czytania i aktywnego komentowania !
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.