ZespółCzłonkami naszego zespołu są:
1. Lekarze specjalności:
      - rehabilitacji
      - neurologii rozwojowej
      - ortopedii i traumatologii
2. psycholodzy kliniczni
3. pedagodzy specjalni
4. neurologopedzi
5. fizjoterapeuci