KontraktyNasze placówki mają podpisane kontrakty na finansowanie usług rehabilitacyjnych z następującymi instytucjami:1. Narodowy Fundusz zdrowia
Kontrakt na świadczenie usług w ramach:
      - Lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej
      - Rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym
      - Rehabilitacji ogólnoustrojowej w ośrodku/oddziale dziennym

Leczenie w ramach kontraktu z NFZ na podstawie skierowania z placówki posiadającej umowę z NFZ2. PFRON
Realizacja zadania w ramach 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci i młodzieży w Ośrodku Wczesnej Interwencji koła PSOUU w terminie od 01.01.2009r. do 31.12.2011r.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.3. Gmina Miasta Gdynia
Umowa na realizację zadania: "Prowadzenie Wczesnej Interwencji dla dzieci w wieku 0-7 lat, mieszkańców Gdyni".4. Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.